Emma Spreekt

Regelmatig sta ik op het podium om te vertellen hoe ik leren zie. Vaak is dit verhaal een combinatie van mijn ervaringen in het onderwijs, hoe ik mijn eigen leren nu organiseer en hoe ik denk dat leren georganiseerd zou moeten worden. Zo heb ik bijvoorbeeld de jaarlijkse Eckart Wintzen lezing gegeven, gesproken op het Future Forum in Oslo en op het podium van TedxAmsterdamED gestaan. 

Q-highschool

De Q-highschool is een initiatief van scholenbestuur Quadraam dat haar leerlingen bovenschools innovatief onderwijs wil aanbieden. Met onder andere learning tool Dodo van Thomas en Charles, help ik de Q-highschool bij de inrichting van dit innovatieve onderwijs. Hoe kunnen we informeel leren zichtbaar maken en dat wat er al gebeurt vieren? En hoe kunnen we leerlingen ondersteunen in hun eigen leerproces? Samen met de Q-highschool zoek ik een antwoord op deze vragen.

Future talks

Future Talks heeft als doel het gesprek over belangrijke toekomstthema's te voeren. Eind augustus deden ze dat met hun eerste initiatief. Na een groot event in Oslo vertrok er een boot met 100 'wereldverbeteraars' naar de Noordpool, waaronder ik! Future Talks schrijft hierover '100 brilliant people - young and old - from all sectors and all continents.Four days on a veteran ship - undisturbed - with no wifi or cellular coverage.Together - exploring the Arctic and engaging in the most important discussions of our time.'

Life Skills

Life Skills is een project van Thomas en Charles.  Life Skills zijn de vaardigheden, kennis, houdingen of waarden die ervoor zorgen dat je de regie  kunt nemen over jouw eigen leven. Als je ze hebt, dan wordt het leven een stukje makkelijker. Binnen dit project gaan we enerzijds in gesprek met scholieren en binnen bedrijven over wat volgens jou eigenlijk Life Skills zijn en anderzijds verzamelen en delen we manieren om Life Skills te vergaren. 

Koffietafelboek

Clien Wintzen maakt een fotoboek over scholen. In het boek worden 6 innovatieve scholen verspreid over de hele wereld geportretteerd. Wat doen deze scholen anders? En wat kunnen we ervan leren? 'Food for thought wrapped in eye-candy' is het motto van het boek. We willen je niet alleen aan het denken zetten, maar vooral laten zien hoe een school er ook uit kan zien. Ik hou me in dit project bezig met het onderzoek naar deze scholen en de theorieën waarop zij hun werk baseren.

T-mobile

Samen met mijn collega's van Thomas en Charles werk ik aan het interne leren van T-Mobile. Ik draag bij aan de halfjaarlijkse learning week, de ontwikkeling van learning tool Dodo en vooral het slimmer en makkelijker maken van leerprocessen. Zo heb ik samen met shopmanagers het onboarding proces van shopmedewerkers versimpeld van een log draaiboek, naar een simpele e-learning.

Our dream School

Our Dream School is een initiatief om buiten het huidige onderwijssysteem de school van de toekomst te creëren. In oktober 2017 was ik bij de opstart van dit project betrokken door een blauwdruk voor deze school te maken. Inmiddels is de school gebouwd en doen de eerste learners al bijna een jaar betekenisvolle leerervaringen op.

de lanteerne

De Lanteerne is een toekomstgerichte school waar vraaggestuurde wereldoriëntatie plaatsvindt. Op het wereldplein gaan kinderen binnen en buiten op onderzoek uit aan de hand van hun eigen leervragen.  Bij de Lanteerne houd ik me bezig met de vraag 'hoe zorgen we dat kinderen kunnen leren van de expertise ouders op het wereldplein?' In dit kader organiseerde ik een beroepenweek, waar 60 ouders een workshop gegeven hebben over hun beroep en testte ik verschillende tools uit.  Ook hield ik me bezig met de ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit van de leerkrachten. Ik geloof dat het verhaal dat je over jezelf als professional vertelt, bepaalt hoe jij bent als leerkracht. Om de begeleiding van kinderen rondom wereldoriëntatie te verbeteren schreef ik met de leerkrachten het verhaal over wie zij zijn als leerkracht.

Operation education

Operation Education is een stichting die zich bezig houdt met onderwijsvernieuwing. 10 maanden lang heb ik hier een leiderschapsprogramma voor schoolleiders ontwikkeld en gefaciliteerd. Samen met mijn teamleden heb ik gepionierd, geoefend en uitgeprobeerd om zo tot een programma te komen waarin schoolleiders herontdekken wat hen drijft en wat ze alle kinderen toewensen. Vervolgens hebben wij hen tools aangeboden om deze visie met anderen te delen en stapje voor stapje werkelijkheid te maken. 

De sterrenwacht

De Sterrenwacht is een basisschool in Hellevoetsluis. Bij de Sterrenwacht heb ik me beziggehouden met de stem van de leerling. Sinds een jaar had de Sterrenwacht een kinderraad, maar de waarom, hoe en wat van deze kinderraad was nog niet duidelijk. Samen met de leerlingen heb ik de spelregels voor de kinderraad geformuleerd en de eerste ideeën opgehaald. Een van de ideeën was bijvoorbeeld een gigantisch zwembad op het plein, maar naar het zwembad om de hoek tijdens gym was ook een goed idee. Ook de hele dag taart eten was een goede, alhoewel leren koken op school misschien nog wel leuker was.